การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2561
  • วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
  • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
  • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561

การจ้างฝึกอบรมหลักสูร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารระดับต้น

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤษภาคม 2561
  • วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7674

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย