การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

งานเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลย Ethernet

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2562
  • วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562

การซื้อระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2562
  • - 11 กรกฎาคม 2562
  • วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มิถุนายน 2562
  • วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562

การซื้อระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2562
  • วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 1357 , ผู้ชมทั้งหมด : 6807

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย