การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้อไฟตัว A จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การซ่อมแซมรถยกแบบลากจูง ขนาด ๒๕ ตัน คันหมายเลขทะเบียน ๙๑-๒๘๕๗

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การซ่อมแซมรถยกแบบ Platform คันหมายเลขทะเบียน ๙๖-๖๘๐๐

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2561
 • วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 29 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) (แบบไม่ร่วมอะไหล่)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤศจิกายน 2561
 • วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7686

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย