การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2561
  • วันศุกร์, 21 กันยายน 2561

การซื้อบอร์ดควบคุมป้ายสัญญาณบอกประเภทรถ (Class Repeater Sign Board:CRS Board) จำนวน ๕๐ บอร์ด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2561
  • วันศุกร์, 14 กันยายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7554

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย