การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On-Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2561
  • วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ตุลาคม 2561
  • วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๒๙ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2561
  • วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561

การซื้อไฟลูกศรสีเขียว จำนวน ๑๐๐ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2561
  • วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Laser Printer) จำนวน ๓๐ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2561
  • วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7554

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย