การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
  • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง (Lane CCTV (DVED)) จำนวน ๔๐ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ธันวาคม 2560
  • วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560

การรจัดซื้้้อจอ Monitor LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๕๑ ตัว

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2560
  • วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560

การจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบ IP PHONE จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2560
  • วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2560

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2560
  • วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 5365

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย