การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561

การซื้อหัวตูัจ่ายบัตรอัตโนมัติ (Dispensing Header) ของทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561

การซื้อ Digital IO Card (PCI ๗๒๓๐) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๔๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561

การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2561
 • วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การซื้อ Board Control Lift ของเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2561
 • วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 65 , ผู้ชมทั้งหมด : 7225

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย