การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร (Finger joint) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2562
 • วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562

งานซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2562
 • วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562

การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ๓ วงจร ต่อเนื่อง ๒ ปี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562

การเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 พฤษภาคม 2562
 • วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562

การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรช่วง กม.๒๓+๕๐๐-กม. ๓๐+๖๐๐ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562

งานถอดเปลี่ยน Post Tension Bar (PT Bar) บริเวณฐานเหล็กยึดตัวสะพาน (Pendels) ของสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 5422

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย