การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2561
 • วันพุธ, 26 ธันวาคม 2561

การเช่าให้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561

ไฟกากบาทสีแดง จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561

การซื้อกระดาษ THERMAL ๕๗.มม.๕๘ แกรม ศก. ๘๐ มม. จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้อไฟตัว A จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7554

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย