การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อบอร์ดโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 17 เมษายน 2561

การจัดซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๑ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561

การจ้างงานปรับปรุงทางเดินบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 เมษายน 2561
 • วันอังคาร, 03 เมษายน 2561

ซื้อไม้กั้น ALB (SOBRR) จำนวน ๒๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2561
 • วันจันทร์, 02 เมษายน 2561

การจ้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561

การซื้อหลอดไฟ HIGH PRESSURE SODIUM ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 28 มีนาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย