การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อ lntrusion Prevention System (IPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๒ หน่วย

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2562
  • วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

การจ้างปรับปรุงซอฟแวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฎิบัติงานของ กทพ.

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2562
  • วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 25 , ผู้ชมทั้งหมด : 7604

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย