การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่าย Access Switch ๔๘ Port จำนวน ๒๐ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
  • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2562
  • วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562

การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2562
  • วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562

การจ้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2562
  • วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย