การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อ lntrusion Prevention System (IPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๒ หน่วย

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2562
  • วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

การจ้างปรับปรุงซอฟแวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฎิบัติงานของ กทพ.

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2562
  • วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2562
  • วันพุธ, 20 มีนาคม 2562

จ้างที่ปรึกษางานตรวจสอบสะพานพระราม ๙ ในรอบ ๓๕ ปี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2562
  • วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2562
  • วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 5298

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย