การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
 • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562

การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๙๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางระบบงานตรวจสอบรายได้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

งานซ่อมแซมโครงสร้างไฟไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2562
 • วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 13 , ผู้ชมทั้งหมด : 7385

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย