การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recoder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ชุดปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) Traffc/Toll ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC จำนวน 39 เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 31 มกราคม 2563

การซื้อ รถวางกรวยยางจราจรกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

การซื้ออุปกรณ์เก็บ Log จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 27 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7593

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย