การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางระบบงานตรวจสอบรายได้

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2562
  • วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

งานซ่อมแซมโครงสร้างไฟไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2562
  • วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๕๐ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 สิงหาคม 2562
  • วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562

การซื้ออะไหล่ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
  • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2562
  • วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 65 , ผู้ชมทั้งหมด : 7225

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย