การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
  • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การซื้อ Board Control Lift ของเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) จำนวน ๕๐ บอร์ด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2561
  • วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561

การจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ CS เพื่อรองรับการใช้งานกับรถปฏิบัติงานของ กทพ.

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2561
  • วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มิถุนายน 2561
  • วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 48 , ผู้ชมทั้งหมด : 4665

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย