การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อเครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน 1 ชุด

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมระบบ Virtualization

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาว ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างรักษาความปลอภัย บริเวณอาคารศูนย์บริการทางพิเศษ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 80 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 158 , ผู้ชมรายเดือน 972 , ผู้ชมทั้งหมด : 8882

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย