การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2560

ธันวาคม ๒๕๖๐

  • 28 มิถุนายน 2561

มิถุนายน ๒๕๖๐

  • 28 สิงหาคม 2560

พฤษภาคม ๒๕๖๐

  • 28 สิงหาคม 2560

เมษายน ๒๕๖๐

  • 28 สิงหาคม 2560

มีนาคม ๒๕๖๐

  • 28 สิงหาคม 2560

มกราคม ๒๕๖๐

  • 20 เมษายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 5365

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย