การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2555

ธันวาคม 2555

  • 08 มกราคม 2556

พฤศจิกายน 2555

  • 27 ธันวาคม 2555

ตุลาคม 2555

  • 23 พฤศจิกายน 2555

กันยายน 2555

  • 19 ตุลาคม 2555

สิงหาคม 2555

  • 18 กันยายน 2555

กรกฎาคม 2555

  • 14 สิงหาคม 2555

มิถุนายน 2555

  • 06 กรกฎาคม 2555

พฤษภาคม 2555

  • 07 มิถุนายน 2555

เมษายน 2555

  • 31 พฤษภาคม 2555


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 5365

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย