การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2560
 • - 31 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2560
 • - 27 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี 2561

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 กรกฎาคม 2560
 • - 25 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2560
 • - 24 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชรพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การซื้อระบบแสดงภาพด้วยจอแสดงผลแบบ LED พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายดินแดง - ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย