การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

206
12 มกราคม 2561
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข1/61
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
252.75 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1376 , ผู้ชมทั้งหมด : 6826

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย