การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) ที่ กพด.ข.6/58

58
13 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) ที่ กพด.ข.6/58
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข.6/58
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2558
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2558
441.29 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1372 , ผู้ชมทั้งหมด : 6822

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย