การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) กพด.ข.6/58

255
24 สิงหาคม 2558
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม) กพด.ข.6/58
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข.6/58
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 18 กันยายน 2558
205.69 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1367 , ผู้ชมทั้งหมด : 6817

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย