การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุประเภทเหลํกทั่วไปโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม)

142
18 ธันวาคม 2556
ขายพัสดุประเภทเหลํกทั่วไปโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกิโลกรัม)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข.1/57
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557
39.77 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 7200

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย