การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

1030
28 ธันวาคม 2561
การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ข.๒/๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 30 มกราคม 2562
3534.58 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย