การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การขายพัสดุประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ กอง โดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

219
05 กรกฎาคม 2560
การขายพัสดุประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ กอง โดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข.๒/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560
297.22 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7055

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย