การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ร่าง TOR/เอกสารการประกวดราคา

การซื้อระบบแสดงภาพด้วยจอแสดงผลแบบ LED พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายดินแดง - ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางขึ้น-ลง และต่างระดับ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กรกฎาคม 2560
 • - 21 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2560
 • - 29 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มิถุนายน 2560
 • - 28 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2560
 • - 27 มิถุนายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง (Lane CCTV (DVES)) จำนวน ๔๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2560
 • - 23 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มิถุนายน 2560
 • - 21 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 12 , ผู้ชมทั้งหมด : 7591

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย