การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กพด.ข.2/61

 • เลขที่ : กพด.ข.2/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • - 15 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กพด.ข1/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
 • - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 12 มกราคม 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.1/61

 • เลขที่ : กพด.ข.1/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2560
 • - 26 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อ BALLAST-HPS ๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ ซม. X ๗.๘ ซม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 08 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

การขายพัสดุประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ กอง โดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 31 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2560
 • - 16 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย กพด.ข.1/60

 • เลขที่ : กพด.ข.1-60
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 21 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย (ขายเป็นกอง) กพด.ข 1/60

 • เลขที่ : กพด.ข 1/60
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2560
 • - 31 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 16 มกราคม 2560

ประกาศผลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 33 รายการ กพด.ข.5/59

 • เลขที่ : กพด.ข.5/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2559
 • - 14 ตุลาคม 2559
 • วันพุธ, 21 กันยายน 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง) กพด.ข 4/59

 • เลขที่ : กพด.ข 4/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2559
 • - 15 สิงหาคม 2559
 • วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย