การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2560
 • - 16 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย กพด.ข.1/60

 • เลขที่ : กพด.ข.1-60
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • - 21 มีนาคม 2560
 • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย (ขายเป็นกอง) กพด.ข 1/60

 • เลขที่ : กพด.ข 1/60
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2560
 • - 31 มกราคม 2560
 • วันจันทร์, 16 มกราคม 2560

ประกาศผลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 33 รายการ กพด.ข.5/59

 • เลขที่ : กพด.ข.5/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2559
 • - 14 ตุลาคม 2559
 • วันพุธ, 21 กันยายน 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง) กพด.ข 4/59

 • เลขที่ : กพด.ข 4/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2559
 • - 15 สิงหาคม 2559
 • วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 33 รายการ กพด.ข.5/59

 • เลขที่ : กพด.ข.5/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2559
 • - 17 สิงหาคม 2559
 • วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข4/59 (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข4/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2559
 • - 07 กรกฎาคม 2559
 • วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง) กพด.ข.3/59

 • เลขที่ : กพด.ข.3/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2559
 • - 30 พฤษภาคม 2559
 • วันพุธ, 27 เมษายน 2559

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.3/59 (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข.3/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • - 15 มีนาคม 2559
 • วันศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กพด.ข.2/59

 • เลขที่ : กพด.ข.2/59
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2559
 • - 29 มกราคม 2559
 • วันจันทร์, 11 มกราคม 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7020

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย