การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๒ รายการ ที่ กจด.ข.๑/๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ข.๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2562
 • วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 13 รายการ ที่ กจด.ข.7/62

 • เลขที่ : กจด.ข.7/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2562
 • - 29 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/63

 • เลขที่ : กจด.ข 1/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2562
 • - 20 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.๕/๖๒

 • เลขที่ : กจด.ข.๕/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๙๑ รายการ ที่ กจด.ข.๖/๖๒

 • เลขที่ : กจด.ข.๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.7/62

 • เลขที่ : กจด.ข.7/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2562
 • - 17 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.6/62

 • เลขที่ : กจด.ข.6/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
 • - 10 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 16 กันยายน 2562

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.5/62

 • เลขที่ : กจด.ข 5/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กันยายน 2562
 • - 30 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.4/62

 • เลขที่ : กจด.ข.4/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 เมษายน 2562
 • - 30 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 05 เมษายน 2562

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.3/62

 • เลขที่ : กจด.ข.3/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2562
 • - 17 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7484

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย