การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 52 รายการ ที่ กจด.ข.10/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • - 09 ตุลาคม 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.14/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2563
 • - 23 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.13/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2563
 • - 25 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 01 กันยายน 2563

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กจด.ข.11/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2563
 • - 15 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 23 รายการ ที่ กจด.ข.9/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • - 08 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 96 รายการ ที่ กจด.ข.8/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 สิงหาคม 2563
 • - 09 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 19 สิงหาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.12/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2563
 • - 15 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.11/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 สิงหาคม 2563
 • - 15 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.10/63

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • - 31 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.9/63

 • เลขที่ : กจด.ข.9/63
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 31 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7683

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย