การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข.๒/๖๐
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2560
  • - 16 มิถุนายน 2560
  • วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย กพด.ข.1/60

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข.1-60
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2560
  • - 21 มีนาคม 2560
  • วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดพร้อมทำลาย (ขายเป็นกอง) กพด.ข 1/60

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข 1/60
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2560
  • - 31 มกราคม 2560
  • วันจันทร์, 16 มกราคม 2560

การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Laser Printer จำนวน ๖๘ เครื่อง

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๖๑/๖๐
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2559
  • - 06 มกราคม 2560
  • วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559

ประกาศผลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 33 รายการ กพด.ข.5/59

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข.5/59
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2559
  • - 14 ตุลาคม 2559
  • วันพุธ, 21 กันยายน 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง) กพด.ข 4/59

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข 4/59
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 สิงหาคม 2559
  • - 15 สิงหาคม 2559
  • วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 33 รายการ กพด.ข.5/59

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข.5/59
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กรกฎาคม 2559
  • - 17 สิงหาคม 2559
  • วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2559

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข4/59 (ขายเป็นกอง)

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข4/59
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มิถุนายน 2559
  • - 07 กรกฎาคม 2559
  • วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง) กพด.ข.3/59

  • เลขที่สอบราคา: กพด.ข.3/59
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2559
  • - 30 พฤษภาคม 2559
  • วันพุธ, 27 เมษายน 2559


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 114 , ผู้ชมทั้งหมด : 727

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย