การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การจ้างก่อสร้างรั้วในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณหลังด่านฯ คลองประปา ๒ และริมคลองประปา ซอยศาสนา (ถนนพระราม ๖)

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๒๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2560
 • - 30 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560

การซื้อคอมพิวเตอร์ประจำช่องทาง (PC LANE CONTROLLER) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนน ๒๐ เครื่อง

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๒๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2560
 • - 30 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๑๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2560
 • - 29 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2560
 • - 29 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560

การซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2560
 • - 23 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560

การซื้อวัสดุและเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ติดตั้งที่ห้องน้ำฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ิดิน

 • เลขที่สอบราคา: กพด.๑๑๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2560
 • - 22 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี CCB๔ และอาคารสถานีตำรวจ

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

การจัดซื้อ OPTICAL BARRIER ภาครับ ทางพิเศษสายกาญจนาภิษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวนว ๔๐ ชุด

 • เลขที่สอบราคา: กพด.ส.๑๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤษภาคม 2560
 • - 18 พฤษภาคม 2560
 • วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 114 , ผู้ชมทั้งหมด : 727

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย