การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

การซื้อตู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ ตู้

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2560
 • - 08 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด MTC จำนวน ๒๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อรองเท้านิรภัย จำนวน ๒๐๓ คู่

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 04 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องป้องกันเครือข่าย (Firewall ขนาดเล็ก) จำนวน ๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 29 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๙๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 04 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อสัญญาณไฟวับวาบชนิดแผงติดรถยนต์ จำนวน ๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การจ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๘๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 486 , ผู้ชมทั้งหมด : 9496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย