การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

494
07 เมษายน 2562
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ต.๑/๖๒
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 17 เมษายน 2562
322.3 KB
301.69 KB
1289.36 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย