การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

592
06 มิถุนายน 2561
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม
  • เลขที่สอบราคา:
    ต.๑/๖๑
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561
328.09 KB
261.76 KB
1256.04 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย