การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การขอจัดซื้อเครื่องนับปริมาณรถ กดด้วยมือ ชนิดแผง ๕ ช่อง

2
12 มกราคม 2561
การขอจัดซื้อเครื่องนับปริมาณรถ กดด้วยมือ ชนิดแผง ๕ ช่อง
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 12 มกราคม 2561
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
203 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 3037 , ผู้ชมทั้งหมด : 4381

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย