การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 01 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 01 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การซื้อ นาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กรกฎาคม 2563
 • - 01 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563

การปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 26 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 26 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การซื้อ ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 26 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กรับแผ่นพื้นสะพานกาญจนาภิเษก

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 26 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 25 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 25 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7587

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย