การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • - 08 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • - 09 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 29 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การจ้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 29 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๒ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2562
 • - 28 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562

การซื้อ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณนาฬิกาหลัก (Main Master Clock) จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • - 27 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

การซื้อ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
 • - 27 กันยายน 2562
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7003

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย