การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบนทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2562
 • - 18 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 18 กันยายน 2562

การซื้อรถตักตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • - 12 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Logs) แบบรวมศุนย์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • - 13 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทิศทาง ท่าเรือ-ดินแดง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • - 13 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีโครงป้ายแนะนำจราจร ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2562
 • - 12 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562

การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2562
 • - 11 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2562
 • - 11 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ(ETC)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กันยายน 2562
 • - 11 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 11 กันยายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2562
 • - 08 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7003

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย