การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2561
 • - 17 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2561
 • - 13 มกราคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 ธันวาคม 2561
 • - 13 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2561
 • - 12 มกราคม 2562
 • วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561

การจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร Smart Leadership

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ธันวาคม 2561
 • - 11 มกราคม 2562
 • วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561

การซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมค่าติดตั้ง)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ธันวาคม 2561
 • - 03 มกราคม 2562
 • วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) (แบบไม่รวมอะไหล่)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 29 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

การจัดฝึกอบรมหลักสูร Leadership and Management

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2561
 • - 23 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561

การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2561
 • - 22 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 5062

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย