การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX CISCO

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2560
 • - 26 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560

งานจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2560
 • - 26 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560

การจัดจ้างการจัดโครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดราชบุรี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กรกฎาคม 2560
 • - 26 สิงหาคม 2560
 • วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กรกฎาคม 2560
 • - 25 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๓ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2560
 • - 24 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 7 , ผู้ชมรายเดือน 106 , ผู้ชมทั้งหมด : 931

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย