การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจัดซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม. จำนวน ๔๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อแปรงปัดกวาดข้าง (เหล็ก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๑๐ มม. จำนวน ๓๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อแปรงปัดกวาดกลาง (พลาสติกแข็ง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐๖ มม. จำนวน ๒๐ ชุด (๑ ชุดมี ๔๔ อัน)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อหมึกดำ HP LASER JET P๒๐๕๕ CE ๕๐๕A จำนวน ๗๐ กล่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 22 มีนาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๒๑๓,๐๐๐ บัตร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 21 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อคีย์บอร์ดสำหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 14 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อ External Storage จำนวน ๑๐ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 14 มีนาคม 2561
 • วันพุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 4451

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย