การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABA AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 14 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 14 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 สิงหาคม 2561
 • - 14 กันยายน 2561
 • วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561

งานซ่อมแซมสายเมนไฟฟ้าด่านพระราม ๙-๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 สิงหาคม 2561
 • - 09 กันยายน 2561
 • วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561

การจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2561
 • - 08 กันยายน 2561
 • วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 39 , ผู้ชมทั้งหมด : 4785

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย