การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๙ ชิ้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2560
 • - 18 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 18 กันยายน 2560

การจ้างติดตั้งรางระบายน้ำ พร้อมท่อน้ำทิ้ง อาคาร ๒ สำนักงาน กทพ.จตุจักร

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2560
 • - 23 กันยายน 2560
 • วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2560
 • - 23 กันยายน 2560
 • วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๐

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องทำบัตรพนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การซื้อรองเท้าหัวเหล็กนิรภัยสีดำ จำนวน ๒๐๓ คู่

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 22 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 59 , ผู้ชมทั้งหมด : 1112

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย