การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต วงจรที่ ๒ มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๒๕ Mbps และความเร็วต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร

97
28 สิงหาคม 2556
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต วงจรที่ ๒ มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๒๕ Mbps และความเร็วต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๓๐ Mbps จำนวน ๑ วงจร
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๑๖๖/๕๖
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 28 สิงหาคม 2556
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 04 กันยายน 2556
105.23 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย