การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง

55
19 มีนาคม 2557
ซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๕๔/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 19 มีนาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันเสาร์, 29 มีนาคม 2557
84.44 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย