การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง

42
14 มีนาคม 2557
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบงานบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๔๙/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 14 มีนาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557
56.49 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 101 , ผู้ชมรายเดือน 997 , ผู้ชมทั้งหมด : 8907

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย