การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทราและป้ายแสดงรยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

66
27 กันยายน 2560
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทราและป้ายแสดงรยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ส.๑๘๖/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 27 กันยายน 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันเสาร์, 07 ตุลาคม 2560
341 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 6946

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย