การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

การจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี CCB๔ และอาคารสถานีตำรวจ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2560
 • - 14 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓๗,๕๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 10 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศโรงอาหารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 10 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

การซื้อลากพ่วง ๔ ล้อ ขนาดรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มิถุนายน 2560
 • - 03 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560

การซื้อ OPTICAL BARRIER ภาครับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มิถุนายน 2560
 • - 03 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560

การซื้อวัสดุและเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ติดตั้งที่ห้องน้ำอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๑๖ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2560
 • - 02 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560

การซื้อไฟบอกช่องทางสีแดง (ไฟกากบาท)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๐๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มิถุนายน 2560
 • - 29 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560

การซื้อสายไฟฟ้า ๔ แกน NYY รวม ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มิถุนายน 2560
 • - 26 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560

การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๑๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มิถุนายน 2560
 • - 26 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7105

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย