การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

เข่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต วงจรที่ ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2556

เข่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต วงจรที่ ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2556
 • - 06 สิงหาคม 2556
 • วันอังคาร, 27 สิงหาคม 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมควบคุมช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 05 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมควบคุมช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 05 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 05 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barchoed Reader) จำนวน ๘๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2556
 • - 02 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2556

ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barchoed Reader) จำนวน ๘๔ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2556
 • - 02 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2556

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจำปี ๒๕๕๕

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๒/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2556
 • - 01 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 6 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 487 , ผู้ชมทั้งหมด : 9497

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย