การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านฯ บางขุนเทียน ๒

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2556
 • - 13 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2556

ซื้ออะไหล่สำรองระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy Pass ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๗ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2556
 • - 13 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2556

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กันยายน 2556
 • - 13 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 03 กันยายน 2556

ซื้ออุปกรณ์ระบบคัดแยกประเภทรถของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ในทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๔ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2556
 • - 09 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2556

จ้างติดตั้งโคมไฟส่องล้อช่องเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๒/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 08 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

ซื้อ Motor สำหรับไม้กั้นอัตโนมัติ (ALB) จำนวน ๑๕ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 08 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

ซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

ซื้อบัตรผ่านทางแบบ IC CARD สำหรับใช้งานกับเครื่องจ่ายบัตรทางพิเศษ (ATD) ในทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๖๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๗/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 06 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

จ้างติดตั้งระบบจัดการ Log File ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2556
 • - 07 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2556

จ้างติดตั้งระบบจัดการ Log File ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2556
 • - 07 กันยายน 2556
 • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 44 , ผู้ชมทั้งหมด : 7735

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย