การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

จ้างก่อสร้างห้องรับรองของพนักงาน กทพ. ที่เกษียณอายุ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2556
 • - 04 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2556

จ้างก่อสร้างห้องรับรองของพนักงาน กทพ. ที่เกษียณอายุ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2556
 • - 04 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2556

จ้างปรับปรุงระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๐ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2556
 • - 04 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2556

จ้างปรับปรุงระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางพิเศษบูรพาวิถี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔๐ ช่องทาง

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กันยายน 2556
 • - 04 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 24 กันยายน 2556

ซื้อตัวรับจ่ายบัตร (Ticket Issuing Machine) ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑, ๙-๒ และ ๙-๓ จำนวน ๓ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กันยายน 2556
 • - 29 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556

จ้างติดตั้งป้ายจราจรแนะนำช่อง Easy Pass จำนวน ๗๕ ป้าย

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๗/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2556
 • - 27 กันยายน 2556
 • วันอังคาร, 17 กันยายน 2556

ซื้อ Vehicle Barrier Controller และ Vehicle Loop Detector

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2556
 • - 23 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2556

ซื้อ Vehicle Barrier Controller และ Vehicle Loop Detector

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๔๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2556
 • - 23 กันยายน 2556
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย