การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อบัตรผ่านแบบ IC CARD สำหรับใช้งานกับเครื่องจ่ายบัตรผ่านทางพิเศษ (ATD) ในทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๖๐,๐๐๐ บัตร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๗/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ตุลาคม 2556
 • - 13 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556

ซื้อพร้อมติดตั้งปั้มน้ำเสียด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและบ่อพักน้ำด่านสุขุมวิทของทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๒/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ตุลาคม 2556
 • - 10 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2556

ซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED สำหรับติดตั้งบนหลังคาถบรรทุก ๖-๑๐ ล้อ จำนวน ๘ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2556
 • - 10 ตุลาคม 2556
 • วันจันทร์, 30 กันยายน 2556

ซื้อเสาอากาศวิทยุรับ-ส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2556
 • - 07 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2556

ซื้อเสาอากาศวิทยุรับ-ส่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2556
 • - 07 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 27 กันยายน 2556

จ้างติดตั้งถังเตือนทางแยกหัวเกาะ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2556
 • - 06 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556

จ้างติดตั้งถังเตือนทางแยกหัวเกาะ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๓๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2556
 • - 06 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตวงจรที่ ๒

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2556
 • - 05 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556

เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตวงจรที่ ๒

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 กันยายน 2556
 • - 05 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย