การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อชุดไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) สำหรับด่านสุวรรณภูมิ ๑ และ ๒ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2556

ซื้ออุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier :OB) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2556

ซื้ออุปกรณ์ม่านแสง (Optical Barrier :OB) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๔/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤศจิกายน 2556
 • - 14 พฤศจิกายน 2556
 • วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2556

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
 • - 09 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
 • - 09 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556

จ้างผลิตสมุดบันทึก สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2556
 • - 28 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2556

จ้างผลิตสมุดบันทึก สำหรับผู้ใช้ทางพิเศษประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2556
 • - 28 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2556

ซื้อบัตร Smart Card ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวน ๔๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2556
 • - 20 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556

ซื้อบัตร Smart Card ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) จำนวน ๔๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๘/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 ตุลาคม 2556
 • - 20 ตุลาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556

ซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder : DVR) จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๕๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2556
 • - 18 ตุลาคม 2556
 • วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7893

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย