การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้อจอ LCD Monitor ขนาด ๓๒นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2556
 • - 02 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556

ซื้อจอ LCD Monitor ขนาด ๓๒นิ้ว จำนวน ๑๖ ตัว

 • เลขที่ : กพด.ส.๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤศจิกายน 2556
 • - 02 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556

ซื้อ Automatic Vehicle Classification (AVC) Controller จำนวน ๒๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2556
 • - 30 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2556

ซื้อ Automatic Vehicle Classification (AVC) Controller จำนวน ๒๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2556
 • - 30 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2556

จ้างพิมพ์ใยรับค่าผ่านทางและบัตรผ่านทางชั่วคราว (ใช้แทน IC CRAD) สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2556
 • - 25 พฤศจิกายน 2556
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2556

จ้างซ่อมแซมห้องใต้ดินอาคาร ๑ สำนักงานจตุจักร

 • เลขที่ : กพด.ส.๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2556
 • - 23 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2556

จ้างปรับปรุงห้องนับเงินด่านเก็บค่าผ่านทางพระรามที่สี่ ๑

 • เลขที่ : กพด.ส.๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2556
 • - 23 พฤศจิกายน 2556
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2556

จ้างจัดทำหนังวือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (Annual Report ๒๐๑๓)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๓/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 พฤศจิกายน 2556
 • - 17 พฤศจิกายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2556

ซื้อชุดไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) สำหรับด่านสุวรรณภูมิ ๑ และ ๒ ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๗๕/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2556
 • - 15 พฤศจิกายน 2556
 • วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย