การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลสอบราคา

ประกาศผลสอบราคา

ซื้ออะไหล่สำหรับตัวจ่ายบัตร-รับบัตร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๔ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ส.๘/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2556
 • - 22 ธันวาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556

ซื้ออะไหล่สำหรับตัวจ่ายบัตร-รับบัตร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๔ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2556
 • - 22 ธันวาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556

จ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๗๓,๙๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

จ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๗๓,๙๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ส.๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ธันวาคม 2556
 • - 19 ธันวาคม 2556
 • วันจันทร์, 09 ธันวาคม 2556

จ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2556
 • - 09 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556

จ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2556
 • - 09 ธันวาคม 2556
 • วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2556

จ้างทำแท่นปักธงบนอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2556
 • - 08 ธันวาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556

จ้างทำแท่นปักธงบนอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ส.๒/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤศจิกายน 2556
 • - 06 ธันวาคม 2556
 • วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมบันทึกภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual lane) และระบบแสดงภาพของระบบตรวจสอบสำรอง (BIS)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2556
 • - 07 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556

จ้างปรับปรุงโปรแกรมบันทึกภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual lane) และระบบแสดงภาพของระบบตรวจสอบสำรอง (BIS)

 • เลขที่ : กพด.ส.๑๖๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 พฤศจิกายน 2556
 • - 07 ธันวาคม 2556
 • วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 214 , ผู้ชมทั้งหมด : 9224

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย